Pětičlenné rodině se může investice do vrtané studny vrátit do 6 let

S rostoucími cenami vodního a stočného a také problémy se suchem představuje vlastní studna či vrt pro mnohé ideální zdroj nejen užitkové, ale také pitné vody. Na co všechno je zapotřebí myslet při zabezpečení studny a kolik to stojí? Shrnuli jsme to v 5 krocích.

Meteorologové a klimatologové upozorňují na to, že střední Evropa čelí v létě suchám, které jsou nejzávažnější za posledních 2100 let! V důsledku sucha a klimatických změn klesá hladina podzemních vod, průtoků řek, jakož i zásob vody v přehradách. Naopak roste průměrná cena za kubík vody. Ta dosahuje na Slovensku již 2,5960 eur/m3. Naše spotřeba vody přitom zůstává vysoká. „Každý z nás spotřebuje denně přibližně 90 litrů vody. Na zavlažování trávníku o velikosti 200 m2 spotřebujeme až 6000 litrů týdně,“ říká Martin Křapa, obchodní ředitel společnosti Pumpa, která se již více než 30 let věnuje prodeji, servisu a montáži vodních čerpadel.

Odpovědí na rostoucí ceny vody a vysokou spotřebu je pro mnohé nejen zachytávání dešťové vody, ale také vlastní studna či vrt. Pokud o tom uvažujete, zde je slíbených 5 kroků, na které byste neměli zapomínat.

  1. krok – Ověřte si potřebná povolení

Stavba vrtané studny patří mezi vodní stavby, a proto potřebujete rozhodnutí o vydání povolení vodní stavby, které vydává specializovaný stavební úřad (vodoprávní úřad). Před jeho vydáním není třeba vydání územního rozhodnutí, ale specializovaný stavební úřad si vyžádá stanovisko k umístění stavby vrtané studny místně příslušného orgánu územního plánování. Na základě tohoto stanoviska vydá specializovaný stavební úřad rozhodnutí o povolení stavby formou souhlasu s povolením vodního díla.

  1. krok – Dejte si vyhotovit projekt

Stejně jako pro každou stavbu i pro studnu potřebujete projekt. Nejdůležitějším parametrem v projektu je požadovaná spotřeba vody. „Součástí projektu by měl být i hydrogeologický průzkum, který poskytne potřebné informace pro vyhloubení studny, včetně vydatnosti zdroje,“ říká Martin Křapa.

  1. krok – Studna nebo vrt?

Studny se využívají v místech s vysokou hladinou spodní vody a dobrou propustností hornin. Voda ze studny je citlivější na klimatické podmínky a na případné znečištění průsakem odpadních a povrchových vod. Vydatnost často závisí na množství srážek a v období sucha tak může dojít ke značnému poklesu hladiny ve studni. Naopak v místech s nízkou hladinou spodní vody je třeba realizovat dodávku vody pomocí vrtu. „Vrtané studny či vrty jsou hlubší a užší a hloubí se v místech, kde se voda nachází hluboko,“ vysvětluje Křapa.

  1. krok – Vyberte vhodné čerpadlo

Do klasických studní je vhodné povrchové čerpadlo, které je však schopno čerpat jen z hloubky do 8m. Od této hranice budete potřebovat ponorné čerpadlo. Dnes jsou pro dodávku vody běžnější vrtané studny, které se běžně hloubí do 30 metrů, ale vrtat lze i podstatně hlouběji. „Pro dodávku vody do nemovitosti může být vhodným řešením domácí vodárna, která zajistí dostatečný tlak v rozvodu vody,“ radí Křapa.

  1. krok – Přepočítejte si náklady i návratnost investice

Celková investice do vrtané studny v hloubce 30 metrů (včetně povolení, vyhledávání zdroje, vyhloubení šachty, potrubí, osazení čerpadla a příslušenství) se může vyšplhat na částku 3-5 tisíc eur. Cenu zásadně ovlivňuje stav podloží. Nesoudržné podloží komplikuje a prodlužuje proces vrtání a navyšuje celkovou investici. Ta však může být při rostoucích cenách vodného a stočného přesto výhodná. „Návratnost investice do vrtu se samozřejmě liší od projektu k projektu. Například, je-li vrt určen pro rodinný dům, kde bydlí 5 osob s celkovou spotřebou vody do 800 litrů na den, vrátí se investice přibližně do 6 let,“ říká Křapa.

old brick and concrete deep well

Tipy na čerpadlo do studny

Při výběru čerpadla je třeba přihlédnout k objemu spotřeby, od kterého se odvíjí průtok vody. Pro studny u rodinných domů se hodí robustnější ponorné čerpadlo. Je vhodné pro vyšší spotřebu vody a celoroční provoz. Ideální je, pokud čerpadlo disponuje také frekvenčním měničem. Ten reguluje výkon čerpadla dle aktuálního odběru vody, což zvyšuje životnost čerpadla a snižuje nároky na spotřebu elektrické energie. „Frekvenční měnič navíc udržuje konstantní tlak v systému a chrání tak čerpadlo proti běhu nasucho,“ říká Vojtěch Homolka z prodejny Pumpa PRO. „Ideálním příkladem ponorného čerpadla pro rodinný dům je například čerpadlo Calpeda MXS 306, které je dobré kombinovat s frekvenčním měničem PUMPA e-line Drive a tlakovou nádobou.“ Pro studny u rekreačních chat, které se nevyužívají celoročně, stačí ponorné čerpadlo s tlakovou řídící jednotkou , která zapíná a vypíná čerpadlo v případě odběru vody.